Gdy firma znajduje się w złej kondycji finansowe, wówczas może ona przeprowadzić swoją restrukturyzację. Ma ona na celu wprowadzenie intensywnych zmian, by uniknąć bankructwa. Na czym dokładnie polega restrukturyzacja firmy?

Nawet dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo może pod wpływem różnych czynników zacząć przynosić straty. Zmiany na rynku, kryzysy gospodarcze, przestarzałe technologie produkcyjne, rosnące koszty – to tylko niektóre przypadki, gdy nad biznesem może zawisnąć widmo bankructwa. W takim przypadku pomocna może być restrukturyzacja firmy, która zmniejsza to niebezpieczeństwo.

Restrukturyzacja firmy – podstawowe informacje

Restrukturyzacją nazywa się złożone działania prowadzone w różnych strefach działalności przedsiębiorstwa, między innymi kapitałowej oraz zarządczej, które mają na celu poprawę sytuacji biznesu – optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, większą efektywność pracy, podniesienie konkurencyjności.

Kompleksowo prowadzona restrukturyzacja przedsiębiorstw pozwala na unikniecie upadłości, dlatego też jest ona wskazana wtedy, gdy firma zaczyna przynosić straty. Gdy zostanie wykonana prawidłowo, wówczas biznes znów może stać się zyskowny.

Postępowanie restrukturyzacyjne firmy prowadzone jest na bazie obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Dają one firmie specjalne możliwości, by porozumieć się z wierzycielami, a także poprawić swoją kondycję finansową – bez udziału sądu lub z udziałem sądu.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Na gruncie prawa polskiego restrukturyzacja przedsiębiorstwa może odbywać się według czterech różnych postępowań restrukturyzacyjnych.

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu

To uproszczona forma postępowania, która pozwala dłużnikowi na zawarcie układu z wierzycielami przy uwzględnieniu ich głosów. Polecana jest dla tych firm, które jeszcze są wypłacalne, lecz w przyszłości mogą mieć trudności finansowe. Rozmowy z wierzycielami pozwalają na elastyczne opracowanie wyjścia z danej sytuacji. Kończą się one wnioskiem do sądu o zatwierdzenie układu.

2. Przyspieszone postępowanie układowe

W porównaniu do postępowania o zatwierdzenie układu zgromadzenie wierzycieli jest zwoływane nie przez firmę, ale przez sąd. Pojawia się też możliwość zawieszenia egzekucji tych wierzytelności, które są objęte układem, co zabezpiecza matek dłużnika.

3. Postępowanie układowe

Odbywa się ono tak, jak postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Taka restrukturyzacja przedsiębiorstw odbywa się w przypadku przedsiębiorstw znajdujących się na skraju wypłacalności. Wówczas zarząd nadal znajduje się w rękach przedsiębiorcy, ale też jest on pod kontrolą wierzycieli i sądu. Takie postępowanie pozwala na ochronę przed niektórymi egzekucjami.

4. Postępowanie sanacyjne

To najbardziej złożona restrukturyzacja przedsiębiorstwa, podczas której pod uwagę bierze się szereg czynników, między innymi majątek, zobowiązania firmy, jej strukturę zatrudnienia. Właściciel przedsiębiorstwa jest wtedy ograniczony w zarządzaniu majątkiem. Jest ono dedykowane dla tych firm, które są już niewypłacalne, lecz nadal mają szansę na uzdrowienie swojej sytuacji finansowej.

Jak rozpocząć restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Postępowanie restrukturyzacyjne powinno odbywać się na bazie obowiązujących przepisów prawa. Najlepiej, aby prowadzone było ono wraz ze specjalistami w tej dziedzinie – doradcami restrukturyzacyjnymi.

Pracujący w kancelariach obsługujących klientów biznesowych doradcy restrukturyzacji mogą dokładnie zapoznać się z obecną sytuacją firmy, a następnie zasugerować optymalne rozwiązania w ramach restrukturyzacji we wszystkich wariantach postępowania restrukturyzacyjnego.